11.04.2008

Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Tallinna Keskkonnaamet
Nõmme Linnaosa Valitsus
SKA Inseneribüroo OÜ


Pärnu mnt rekonstrueerimise projekti kohta

Nõmme Tee Selts, tutvunud väljapanekul olnud Pärnu mnt rekonstrueerimise projektiga (I etapp), teeb ettepaneku lahendada Pärnu mnt ja Suvila tn ristmikul jalakäijate ohutus valgusfooride ja ohutussaartega, ehk st mitte ringristmikuga, järgmistel põhjustel:
- ringristmik ei sobi ja on ruumiliselt keerukas paigutada antud kohta;
- ringristmik ei taga jalakäijatele ohutut sõidutee ületamist;
- puudub vajadus puude langetamiseks.


Lugupidamisega
Nõmme Tee Selts,
esindaja Peeter Piirisild,
juhatuse liige