Pääsküla
Pärnu maantee rekonstrueerimine

Pärnu maantee rekonstrueerimine Pääskülas - 2008.
K o m m u n i k a t s i o o n i d


Laane tänava ja Varbola Tänava vaheline lõik.

Kommunikatsioonide paigaldamine kõnnitee alla puuderea ja kruntide tarade vahele on arvatavasti teinud puudele korvamatut kahju.
Kas samas stiilis kavatsetakse jätkata ka mujal, kus selline kommunikatsioonide paigutus on ette nähtud?
Või on see hoopiski töövõtjate ja tegijate mugavuse ja kasutaotluse tulemus - et saaks kõik ära teha ekskavaatoriga, nii et ei peaks labidat kättegi võtma.

P.S. Töömehed ise küll ütlesid, et nemad annavad endast parima, et puude juuri mitte purustada.

Töö Laane-Varbola vahelisel lõigul 22. juulil 2008.


  
P721o009.jpg   P721o010.jpg


  
P721o011.jpg   P721o012.jpg


  
P721o013.jpg   P721o014.jpg


  
P721o015.jpg   P721o016.jpg


  
P721o017.jpg   P721o018.jpgP721o019.jpg


Veel üks kena mänd, mis rekonstrueerijatel on kavas asfaldile ohvriks tuua.

  
P721o020.jpg   P721o021.jpg

Töö Laane-Varbola vahelisel lõigul 24. juulil 2008 jätkus kommunikatsioonide (torude) paigaldamisega kõnnitee alla Pärnu maantee teisel (raudtee) poolsel küljel samas stiilis.
Seal on puud siiski kaugemal, nii et juurte kahjustused jäid märksa väiksemateks.


  
P7240019.jpg   P726o016.jpg

Kaablite paigutamine kõnnitee alla ei ole siiski raudne reegel.
Miks siis ikkagi vingerdatakse, kui oleks saanud otse edasi minna ka tee sõiduosa all?


  
P726o018.jpg   P721o029.jpg


  
P726o025.jpg   P726o026.jpg


  
P726o027.jpg   P726o018.jpg


  
P726o029.jpg   P726o030.jpg


Kui keskmiselt 11 m laiusel Kadaka puiesteel suudeti kõik vajalik probleemideta maa alla panna, siis miks see ei peaks õnnestuma minimaalselt kaks korda laiema, kohati aga isegi ligi kolm korda laiema Pärnu maantee korral, nii et selle juures kõrghaljastust ei hävitataks?


  
P726o031.jpg   P726o032.jpg

22.07.2008 red. Last revised: 24.07.2008.