Pääsküla

Pärnu maantee rekonstrueerimine
Algus:  2 0 0 8       Lõpp: 2 0 _ _


Pärnu maantee rekonstrueerimine lõigul Kadaka pst. ringtee - Laane tänav
(on kasutatud ka nimetust Rohula ristmik - Laane tänav)
juuni-september 2008 

Projekt avalikustamise seisuga (4. aprill 2008).
Koostaja: SKA Inseneribüroo OÜ, Salve t. 3 (Hiiul), tel. 6578789.
Tegevusvaldkonnad: projektijuhtimine, teede ja tänavate projekteerimine, detailplaneeringute koostamine, omanikujärelvalve, ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiisi tegemine, liiklusuuringud.
    Projekti juht: Siim Kadak.
    Projekteerija: Jaan Tarmak.
    Insener: Pilvi Pärnamägi.
Fotod avalikustamisel olnud dokumentatsioonist (valik).


Tellija: Tallinna Kommunaalameti ehituse ja järelvalve osakond, tel. 6404372.
Osakonna juhataja: Ain Orav   Ain.Orav@tallinnlv.ee, tel. 6404372.


Ehitusjärelvalve: Teede Projektijuhtimise AS, tel. 6264640.

Pääsküla huvide esindajad:
Nõmme linnaosavanem Rainer Vakra
Nõmme linnaosa arhitekt Ene Tomson
Nõmme halduskogu.

Publikatsioone: 
Kerstin Sonts. Kohalikud toetavad ringristmiku ehitamist. - Nõmme Sõnumid, 22. august 2008, lk.1. (siin kommenteeritud kujul).
Pärnu maantee ja Suvila tänava ringi ääres säilitatakse põlismännid (Tallinna Linnavalitsuse teade 21.08.2008). (siin kommenteeritud kujul).
Urmas Tooming. Tee-ehitus nġuab puude ohverdamist. - Postimees, 07.08.2008  (siin kommenteeritud kujul).
Nõmme Linnaosavalitsuse korraldab Pärnu maantee rekonstrueerimise arutelu kolmapäeval, 6. augustil 2008, algusega kell 17.oo Vabaduse pst.77 II korrusel.  Siin Linnaosa vanema kutse Nõmme elanikele ja seltsidele: html, pdf, doc  (Avaldatud siin ilma palumata, sest Linnaosavalitsusel omi InterNetilehekügi ju ei ole).
Informatsioon "Postimehes".
Ülevaade koosolekust Nõmme Tee Seltsi uudistelehel ja pikema versioonina siin.


Arvamusi projekti kohta:
Nõmme Heakorra Seltsi arvamus (momendil kättesaadav fotokoopiana siin).
Nõmme Tee Seltsi arvamus (html).
T. Parve arvamus: html, doc.
T. Parve kirjutis, mis lühendatult ilmus Eesti Päevalehes "Pärnu maantee rekonstrueerimine hävitab Pääskülas põlispuid.
    Kirjutise täielik tekst siin: html, doc.


Pärnu maantee ja Suvila tänava ristmiku lahendamise variandid:

Ringteena kavandatud ristmik rekonstrueerimise projekti järgi:
- ringtee plaan graafilise failina Ringplan.gif (avalikustamise seisuga 4. aprillil 2008), sama illustreeritult Ringpln2.gif (ja pööratud 180o fotomontaazhidega ühildamiseks).
- kollaazh Suvila tänava ristmikust realiseerituna ringteena.

Alternatiivne lahendus tavalise ristmiku kujul:
- plaan graafilise failina image010.gif ja MS Word 11 failina Ristmik5b.doc.

Alternatiivne lahendus väikese ringtee kujul:
- plaan graafilise failina Ringplno.gif ja MS Word 11 failina Ringplno.doc.
- kollaazh Suvila tänava ristmikust realiseerituna ringteena vaatena Suvila tänava poolt ja vaatena Pärnu maantee suunalt.


Täiendavat informatsiooni

Linn jätab 20 mändi Pärnu maanteel alles. - Paevaleht. 05.08.2008..

Pildid mändidest, mis tahetakse maha võtta, kas maantee rekonstrueerimise käigus või kavandatud ringtee teostamiseks.

Raudteeäärne ala - ideaalilähedane koht jalgrattatee rajamiseks (mitte ainsatki ristumist 3 km ulatuses Hiiult Pääsküla suure ringristmikuni).


Informatsiooni tööde edenemisest

21. juuli 2008. Kommunikatsioonide paigaldamistööd käivad.
Pilte kommunikatsioonide paigaldamistööde käigust Laane ja Varbola vahelisel lõigul :
NB! Puude juurestik sai ebasobiva kaevamistehnika kasutamise ja samuti trassi vale paigutuse tõttu väga tugevasti kannatada.
Kui nad elama jäävad, siis tundub see küll lausa imena.


6. september 2008. Töödega on kohati jõutud äärekivide paigaldamiseni (foto).
Ringteed ehitatakse samuti täie hooga, kuigi Laagri poolt vaadates (foto) tundub tee nagu esialgu üsna sirge olema. Tulevase ringtee aasukohta markeerivad esialgu vaid liivahunnikud.
Seda, kui kaugele ringtee parki sisse ulatub, võib paremini näha ja sellel fotol.

14. oktoobri seisuga on alusasfalt põhiliselt paigaldatud.


Hulga pilte Pärnu maantee sellest lõigust leiate alajaotusest Pilte Pääskülast.
URL: http://www.elin.ttu.ee/~parveto/Architec/Paaskula/Parnumnt/Index.htm.

21.07.2008. Last revised: 28.11.2008.