Kommentaar 5
artiklile
Kohalikud toetavad ringristmiku ehitamist

Kerstin Sonts

"Nõmme Sõnumid" nr 16 (328), 22. august 2008.

Kommenteeritav tekstilõik

Koosolekul osalenud Pärnu maantee ääres elavad inimesed saatsid linnaosavalitsusse ühispöördumise, milles toetavad ringristmiku rajamist lihtristmiku asemel ning leiavad, et see muudaks liikluse varasemaga võrreldes oluliselt rahulikumaks ja ohutumaks. Üks kohalikest, Harry Attemann, leiab, et eelkõige tuleb kuulata kohalike elanike soove, mitte protestijaid, kes ise elavad mõnes teises Nõmme piirkonnas. "Mahavõetavad männid on enamuses kuivanud ning liikluse rahustamine sellel ristmikul on ülioluline. Siin piirkonnas asuvad raamatukogu, pood, rongijaam, eakate päevakeskus, noortekeskus, kool ja ujula - väga palju inimesi kasutab seda ristmikku. Me ei soovi, et siin hakkavad autod sõitma 70-kilomeetrise tunnikiirusega, nagu see toimub Vabaduse puiesteel," lisas ta.


Kommentaar:

Mitte kõik koosolekul osalenud Pärnu maantee ääres elavad inimesed ei osalenud linnaosavalitsusse ühispöördumise saatmises, kuna nad ei toeta ringristmiku rajamist lihtristmiku asemel.
Osa inimesi siiski leiavad, et ringliiklus muudaks liikluse varasemaga võrreldes oluliselt rahulikumaks ja ohutumaks. On põjust arvata, et osa neist ei suuda ette näha ringliiklusega kaasnevaid probleeme.

On arusaadav, et arvestada tuleks kohalike elanike (sealhulgas härra Harry Attemanni) arvamustega. Väär on aga tema arvamus, et "protestijaid" elavad mõnes teises Nõmme piirkonnas. "Protestijad" elavad lähiümbruses ja lähimad neist ristmikust ainult kümnete meetrite kaugusel, kaugemad mõnesaja meetri kaugusel.
Lähiasukatel tuleb mõista ka seda, et Pääsküla keskus ei ole ainult lähimas ümbruskonnas elavate inimeste "oma maa".

Väide, et mahavõetavad männid on (olid) enamuses kuivanud, ei kannata mingit kriitikat. Täpsemalt oli 27-st mahavõtmisele määratud puust vaid üks puu kuivanud, ja seegi kaugemal, Lauliku tänava ristmiku lähedal.
(See, et pargis oli ka kuivanud puid, ei puutu kuigivõrd Pärnu maantee rekonstrueerimisse, vaid on pargi hooldamise probleem).

Ei ole ka mingit ratsionaalset põhjendust, miks liikluse rahustamine on ülioluline just sellel ristmikul, ja ei ole seda teistel ristmikel, näiteks valgusfooriga Varbola ristmikul, mida &auuml;letavad ülekaalukalt hoopis nooremad põhikooli lapsed.

Just see, et siin piirkonnas asuvad raamatukogu, pood, rongijaam, eakate päevakeskus, noortekeskus, kool ja ujula - ja väga palju inimesi kasutab seda ristmikku jalakäijatena või jalgratturitena, sunnib mõtlema valgusfoori peale. Valgusfoor on siin juba olnud, ja toiminud täiesti rahuldavalt. Valgusfoori likvideerimise põhjused olid majanduslikud, mitte liikluskorraldusest lähtuvad.

Kordaks siinkohal koosolekul kõlanud seisukohta, et just meie kõige väiksemad jalakäijad vajavad valgusfoori, sest nad ei julge astuda kümnetonniste m&auuml;rakate ette, et kasutada enda õigust teed ületada.

Ja ei ole mõtet demagoogitseda väidetega, nagu sooviks keegi, et siin hakkaksid autod sõitma 70-kilomeetrise tunnikiirusega, nagu see tõpoolest kipub olema Vabaduse puiesteel tipptundidel.
Sellist kihutamist ei kohta kuigi tihti 40 km/h kiiruspiiranguga Kadaka puiesteel. Kiiruspiirangud ikkagi toimivad, kuigi mitte täpselt kirja pandud numbri järgi, vaid teatud (inimliku) lõtkuga ületamise suunas.
Ei ole mingi saladus, et teatud teened selles on ka põhjendamatute (tihti isegi tobedate) piirangute rohkusel.

Originaal: "Nõmme Sõnumid" nr 16 (328), 22. august 2008 (pdf).

Järgmine number ilmub 5. septembril 2008URL: http://www.elin.ttu.ee/~parveto/Architec/Paaskula/Parnumnt/Artiklid/Kohalikud_toetavad_ringristmiku_ehitamist_files/Comment5.htm.