Kommentaar 4
artiklile
Kohalikud toetavad ringristmiku ehitamist

Kerstin Sonts

"Nõmme Sõnumid" nr 16 (328), 22. august 2008.


Kommenteeritav tekstilõik

Transpordiameti liiklusteenistuse direktor Mati Songisepp selgitas koosolekul ringliiklusega ristmiku eeliseid foorijuhtimisega ristmiku ees. Tema sõnul on liiklusohutuse seisukohalt antud kohas ring ristmik tunduvalt ohutum kui foorijuhtimisega ristmik ning tagab ka ristmikul parima läbilaskvuse.


Kommentaar:

Transpordiameti liiklusteenistuse direktor Mati Songisepp tõepoolest üritas koosolekul selgitada ringliiklusega ristmiku eeliseid foorijuhtimisega ristmiku ees. Tema väitis, et ringristmik on ka antud kohas liiklusohutuse seisukohalt tunduvalt ohutum kui foorijuhtimisega ristmik. Kahjuks ei suutnud ta oma väidete tõestuseks mingeid argumente esile tuua
(kui selleiseks mitte pidada üldist märataseme langust inimese jaoks praktiliselt mitte tajutava 3 detsibelli võrra, ja sedagi vaid teatud tingimustel, mis antud ristmiku puhul ei pruugi täidetud olla).

Kümneid kordi erinevate liiklusvoogudega ristuvate tänavate korral ei taga ringristmik mingil juhul paremat läbilaskvust kui tavaristmik, millel on kasutatud ootel olevate sõidukite loendamise alusel toimivat valgusfoori.


URL: http://www.elin.ttu.ee/~parveto/Architec/Paaskula/Parnumnt/Artiklid/Kohalikud_toetavad_ringristmiku_ehitamist_files/Comment4.htm.