Kommentaar 1
artiklile
Kohalikud toetavad ringristmiku ehitamist

Kerstin Sonts

"Nõmme Sõnumid" nr 16 (328), 22. august 2008.

Kommenteeritav tekstilõik

Pärnu maantee rekonstrueerimistööd, mis kavade kohaselt jõuavad lõpule 30. septembril, on tekitanud palju kära nii meedias kui ka nõmmelaste seas. Põhilisteks valupunktideks antud tööde juures on olnud Pärnu maantee ja Suvila tänava ristmikule plaanitav ringliiklusega ristmik ning mõned rekonstrueerimise käigus maha võetavad männid.


Kommentaar:

Mõnedeks rekonstrueerimise käigus maha võetavateks mändideks nimetati 29 (kahtekümmendüheksat) puud, millest osa olid lausa tähelepanuväärsed puud, vanim hinnanguliselt 100-aastane.
Vaadake pilte mahavõtud/-võetavatest puudest.


Kommenteeritav tekstilõik

Tallinna linnaaedniku Karmen Kähri sõnul tehti Pärnu maantee äärsetele puudele dendroloogiline uuring, mille kohaselt liigitub suurem osa mahavõetavatest mändidest alles kolmanda või neljanda järgu puudeks, mis tähendab, et nende võra võib olla juba kahjustatud kahjurite või haiguste poolt ning puudele enam väga pikka eluiga pole antud.


Kommentaar:

Dendroloogilise järgu kõrval on vähemalt Pääsküla mändide väärtuslikkuse hindamisel kindlasti ka hoopis teisi kriteeriume (hea veel et nende vananemisega aina kesisemaks muutuvat kütteväärtust ei hakatud ette heitma).
Et osal nendest puudest võib võra olla juba kahjustatud ja puudele enam väga pikka eluiga pole antud, on muidugi kurb. Aga ilmselt ei saanud kõneleja selles osas ka midagi kindlat öelda (maapinnalt vaadates seda kindlas kõneviisis öelda vist ei saagi).
Loodetavasti taipasid asjaosalised mahavõetud puude puhul (mida on juba üle kümne) seda analüüsi piisava põhjalikkusega teostada, et saaks pikendada veel alles olevate puude edasist elukäiku.
Enamus maha võtud mändidest tundus küll veel olema seisundis, mis lubas eeldada, et nende eluiga oleks olnud veerand- kuni poolsada aastat, mis oleks olnud piisav nende tulevaste asendajate sirgumiseks arvestatavateks puudeks.
Ootame vastust!


URL:
http://www.elin.ttu.ee/~parveto/Architec/Paaskula/Parnumnt/Artiklid/Kohalikud_toetavad_ringristmiku_ehitamist_files/Comment1.htm.