Kohalikud toetavad ringristmiku ehitamist

Kerstin Sonts

Pärnu maantee rekonstrueerimistööd, mis kavade kohaselt jõuavad lõpule 30. septembril, on tekitanud palju kära nii meedias kui ka nõmmelaste seas. Põhilisteks valupunktideks antud tööde juures on olnud Pärnu maantee ja Suvila tänava ristmikule plaanitav ringliiklusega ristmik ning mõned rekonstrueerimise käigus maha võetavad männid.
Comment 1a

6. augustil kohtusid Tallinna kommunaalameti, liiklusteenistuse, keskkonnaameti ja linnaosavalitsuse esindajad Pärnu maantee rekonstrueeritava lõigu äärde jäävate kinnistute omanike ning Nõmme Tee Seltsi ja Nõmme Heakorra Seltsi esindajatega. Koos­olekul jagati täiendavat infot teetööde kohta.

Tallinna linnaaedniku Karmen Kähri sõnul tehti Pärnu maantee äärsetele puudele dendroloogiline uuring, mille kohaselt liigitub suurem osa mahavõetavatest mändidest alles kolmanda või neljanda järgu puudeks, mis tähendab, et nende võra võib olla juba kahjustatud kahjurite või haiguste poolt ning puudele enam väga pikka eluiga pole antud.
Comment 1b


Muudetakse ringi suurust

Nõmme linnaosa vanem Rainer Vakra kinnitas, et tööde käigus püütakse elujõulisi puid siiski nii palju kui võimalik sälitada.
„Pääsküla poe ees kasvavate põlismändide säilitamiseks muudetakse Suvila ja Pärnu maantee ringristmiku ringi diameetrit,“ kinnitas Vakra.
Comment 2

Harry Attemann on rahul, et Pääsküla poe juurde tuleb ringristmik. Linnaosavalitsuse soovil muutsid
projekteerijad ringi diameetrit ning seetõttu säilivad ka taamal kasvavad männid.
Foto: Jukko Nooni
Comment 3


Transpordiameti liiklusteenistuse direktor Mati Songisepp selgitas koosolekul ringliiklusega ristmiku eeliseid foorijuhtimisega ristmiku ees. Tema sõnul on liiklusohutuse seisukohalt antud kohas ring ristmik tunduvalt ohutum kui foorijuhtimisega ristmik ning tagab ka ristmikul parima läbilaskvuse.
Comment 4

Koosolekul osalenud Pärnu maantee ääres elavad inimesed saatsid linnaosavalitsusse ühispöördumise, milles toetavad ringristmiku rajamist lihtristmiku asemel ning leiavad, et see muudaks liikluse varasemaga võrreldes oluliselt rahulikumaks ja ohutumaks. Üks kohalikest, Harry Attemann, leiab, et eelkõige tuleb kuulata kohalike elanike soove, mitte protestijaid, kes ise elavad mõnes teises Nõmme piirkonnas. "Mahavõetavad männid on enamuses kuivanud ning liikluse rahustamine sellel ristmikul on ülioluline. Siin piirkonnas asuvad raamatukogu, pood, rongijaam, eakate päevakeskus, noortekeskus, kool ja ujula - väga palju inimesi kasutab seda ristmikku. Me ei soovi, et siin hakkavad autod sõitma 70-kilomeetrise tunnikiirusega, nagu see toimub Vabaduse puiesteel," lisas ta.
Comment 5


Originaal: "Nõmme Sõnumid" nr 16 (328), 22. august 2008 (pdf).

Järgmine number ilmub 5. septembril 2008

URL: http://www.elin.ttu.ee/~parveto/Architec/Paaskula/Parnumnt/Artiklid/Kohalikud_toetavad_ringristmiku_ehitamist.htm