P ä ä s k ü l a
Pääs(k)y(sen)kylä Nummen kaupunkinosassa, Tallinnassa
Pääsküla in der Stadtteil Nömme, Tallinn (Reval), Estland
Pääsküla in the City district Nõmme, Tallinn, Estonia

URL: http://www.elin.ttu.ee/~parveto/Architec/Paaskula/Index.htm

Uudiseid / News

Pärnu maantee rekonstrueerimist Pääsküla-Kivimäe-Hiiu lõigul on kavandatud 2009. aasta suvel jätkata Kivimäe- Hiiu lõigul.
Selle  lõigu rekonstrueerimise projekt on jõudnud Nõmme linnaosa valitsusse. Esialgsetel andmetel on kavas maha võtta umbes 20 "väheväärtuslikku" mändi.
Nagu Pärnu maantee rekonstrueerimise eelmise ehk Pääsküla etapi puhul selgus, olid Tallinna linnavalitsuse aemtnike ja ka projekteerija jaoks väheväärtuslikud ka 120-aastased männid ja mitmed veidi nooremad kuid selle juures kuni 15-meetrise kõrgusega männid. Viimased nendest ei jäänud ka mitte kuidagi ette tee-ehituslikus mõttes.
Suure hulga puude mahavõtmise vajadust püüti põhjendada küll Nõmme kõrghaljastuse liigirikkuse suurendamise vajalikkusega (seda tegi Tallinna linna-aednik), jalgrattatee sirgjoonelisuse olulisusega, ja lastele ning vanuritele liiklemise ohutuse tagamiseks vajaliku ringtee ehitamise hädavajalikkusega, ning lõpuks isegi "progressi toomise vajadusega" sellisesse muidu nii unisesse paika, nagu see Suvila tänava ja Pärnu maantee ristmik muidu kipub olema. Seda väitnute arvates peaaegu otse ristmikul asuvad kauplused, restoran ja raamatukogu ning vahetus ümbruskonnas asuvad koolid, lasteaiad, ja vanurite huvikeskus progressi veel ei taga. Vaja on ikka piisavalt laia ja segavate (s.t. teele liiga lähedal asetsevate) puudeta "progressi prospekti".
Võib arvata, et asjaosalised, s.t. Tallinna linnavalitsuse ja osaliselt ka Nõmme linnaosa võimud (viimased oma passiivsusega), projekteerijad ja ehitaja(d) ei ole oma stiili ja suhtumist kuigivõrd muutnud, ning jätkavad tegevust (või tegevusetust) samas vaimus edasi.
Seetõttu  on väga oluline, et Kivimäe ja Hiiu elanikud ei lubaks sellise suhtumisega tegelastel oma kodukohta kahjustada.
Pääskülas õnnestus tänu paljude kohalike elanike aktiivsusele ja Nõmme seltside tõsisele sekkumisele pooled mahavõtmisele määratud puudest esialgu siiski päästa. Kuna aga projektis nende säilimiseks vajalikke muudatusi (vaatamata antud lubadustele ja ajakirjandusele rahustamiseks puhutud juttudele) siiski ei tehtud, siis ei ole nende edasine saatus kuigi kindel.
Nii et  - Kivimäe ja Hiiu inimesed, olge valvsad !
(Ametnikud ja Tallinna linnavalitsuse "asjatundjad" tegutsevad vanaviisi edasi).


Pärnu maantee rekonstrueerimine on novembri esimesteks päevadeks jõudnud sellisesse seisu, kus saab avada autoliikluse.
Esialgselt 30. septembrini 2008. kestma kavandatud ehitustööd jõudsid sellesse staadiumi umbes kuu kavandatust hiljem.
Arvestades sellega, et kanalisatsioon paigaldati tee sõiduosa alla, tundus kolmekuuline ehitustööde tähtaeg kohe ehituse alguses, kui see teatavaks sai, liiga lühikesena.
NB!
Mõnede ametimeeste väited, et nii suure viivituse põhjustasid vaidlused mitmekümne männi mahavõtmise ümber, ei pea paika, sest (vaatamata elanike ja Nõmme olulisemate seltside protestidele) säilitati lõpuks vaid väga väike osa maha võtta tahetud mitmekümnest puust - kaks soliidses eas mändi kaupluse juures ja 3 mändi Raamatukogu vastas. Projektis tehtud muudatused piirduvad praktiliselt ainult bussipeatuse tasku lühendamisega 10 m võrra, et säilitada 3 mändi Raamatukogu vastas.


Pärnu maantee rekonstrueerimine toimub kuni 30. septembrini 2008.
Informatsiooni toimuvast..

Pärnu maantee rekonstrueerimise projekt oli avalikustatud Nõmme Linnaosa Valitsuses vabaduse pst.77, kuni 4. aprillini 2008.
Fotosid avalikustatud projekti joonistest.

Avalikustatud projekt näeb ette ringtee rajamist Pääsküla jaama juurde ristmikule Suvila tänavaga.

Vaadake fotot ristmiku kavandatavast skeemist originaalkujul ja täiendatult praegu olemasoleva lahendusega.
Helesinisega on märgitud praegu olemasolev ristmiku lahendus.

Vastav kollaazh kavandatavast ringteest (projekti järgi).

NB! Peale palju muu antud kohale üsna sobimatute asjaolude tahetakse selle projekti järgi ka suur hulk väga ilusaid puid maha võtta.

Vaadake ka Nõmmetee Seltsi uudiseid.

   Septembri keskel Pääsküla raba loodusraja varastatud laudtee on taastatud.
Samuti on lõpetatud I etapiks planeeritud tööd.
Pääsküla raba loodusrajale ehitati 200 meetrit laudteed, kaheksa purret ja üks vaateplatvorm.
Infotahvlite ja viitade paigaldamine jääb kevadesse. Siis plaanitakse ka rada külastajatele avada.
Nõmme Linnaosa valitsuse uudised http://www.tallinn.ee/est/g2839/uudised_pealkirjad/uudised?id=17547.
Pääsküla loodusraja laudtee ja uued purded valmis. 1. november 2007.


Rahva-arutelu jaoks avalikustatud Tallinna Linnaplaneerimise ameti poolt koostatud Tallinna Üldplaneeringus (projektis) on sees järgmised objektid:
- Pääsküla viadukt, mis on kavas rajada likvideeritava raudteeülesõidu asemel, kuid sellest tublisti Laagri poole, kõrgepingeliinide juurde, ja mille kaudu toimuks liiklus Kalda tänavale või siis sellega paralleelselt rajatavale Pääsküla möödasõiduteele;
maksumus umbes 150 000 000 kr.
Märkus: see summa on suurusjärgus, mis oleks piisav kogu Pääsküla tänavate katmiseks asfaldiga.
- Pääsküla möödasõidutee ehk nn. Läänemagistraal, Mustamäe ja Laagri vahelise transiitliikluse Pääskülast mööda suunamiseks, kas olemasolevat Kalda tänavat mööda või temaga paralleelselt metsa serva rajatavat teed mööda, Laagri poolses otsas läbi parkmetsa ja raba, Mustamäe poolses otsas aga kas piki Kadaka puiesteed või praegu veel Mustamäe katlamajasse kütteõli veoks (väga harva) kasutatava raudtee tammile rajatavat uut teed mööda;
(vaadake ka sellekohast Nõmme Linnaosa Valitsuse seisukohavõttu kajastavat kirja Tallinna Linnaplaneerimise Ametile (ja seisukohavõttu initsieerinud Nõmme Tee Seltsile).
- .....

Nõmme liikluse ümberkorraldamise kavandites on sees Raudtee tänava ja Pääsküla tänava muutmine (jaotus)magistraaltee lõiguks. See (jaotus)magistraal algaks sisuliselt Silikaadist, kust see Pärnu maantee kujul kulgeks läbi Rahumäe Nõmme raudteeülesõiduni, mille juurest jätkuks Raudtee tänava kavandatava laiendusega algava ning Hiiu, Kivimäe ja Pääsküla kaudu kulgeva (jaotus)magistraalteena. Oletatav tipptunni liikluskoormus oleks ca 500 autot tunnis (umbes nagu praegu on Kadaka puiesteel).
Hiiul ja Kivimäel kulgeks tee Põllu tänavat mööda Nõmme Gümnaasiumi tagant haiglate vahelt läbi Muusikakooli taga asetseva metsapargini, ning selle juurest tagasi raudtee poole. Edasi kulgeks magistraal piki Raudtee ja Pääsküla tänavat kuni Raudteedepooni, kus väljuks Vabaduse puiesteele.
Märkus:
Raudtee tänava kujul on see (jaotus)magistraal sisuliselt juba kasutusel, kuigi esialgu tipptunnil umbes 10 korda väiksema koormusega ja on esialgu arvatavasti veel ülekaalukalt kohaliku liiklusega koormatud. Järjekordne näide (eelmiseks sobiks ilmselt Kadaka puiestee) sellest, kuidas Linnaplaneerimise Amet ja linna Transpordiamet asju korraldavad.Linke / Links

Nõmme linn(aosa Tallinnas).
Informatsiooni Nõmme Algatusrühma kohta ja "Nõmme Tee" selts (alates 08.09.2001 uues kohas www.hot.ee/nommeteeselts, vaadake ka viitelehekülge siin).
Veskimöldre.
Pääsküla Gümnaasium (kuni 2000. aastani oli Pääsküla Keskkool).


Publikatsioone / Related publications

"Pääsküla elanikud võitlevad Läänemagitraali vastu"
- "Eesti Päevaleht", 03.05.2002 (http://www.epl.ee/artikkel.php?ID=203148&P=1).
Videokassett "Nõmme", 1999 (1. ja 2. väljaanne).
"Kodukoha- ja äripäev Pääskülas." (täpsemalt Pääsküla Keskkoolis, kus toimusid teaduskonverents jm. üritused)"
- "Nõmme Sõnumid", 30.01.1998.
Leho Lõhmus: "Täienduseks Pääsküla ajaloole."
- "Uus Nõmme Leht", 27.09.1996.


Teateid ja tähtpäevi / Advertisements and dates

Pääsküla käsitlus rahva-arutelu jaoks avalikustatud Tallinna Üldplaneeringus.
Märkus: sisuliselt on see peaaegu olematu - ilmselt on Tallinna linnavalitsuse Linnaplaneerimise ametil silmade ees hoopiski tähtsamaid asju, kui seda on ühe küla asjad.
750 aasta möödumist Pääsküla esmamainimisest Taani Hindamisraamatus "Liber Census Daniae" tähistati 1998. aastal.
85 aastat Peetri Aedlinna (Pääsküla suvilarajooni) rajamise alustamisest 1912. aastal.
1. mail 1915 avati Pääsküla raudteepeatus (Raudteevalitsus võttis peatuse üle oma bilanssi alles 1916. aastal).
- "Uus Nõmme Leht", 27.09.1996.

Pertti Pyhtilä foto.
Originaal


Pilte, plaane, skeeme jms.

Pilte Pääskülast:
2005. aasta suvel,  2007. aasta suvel, 2008. aasta kevadtalvel komplekt 1 ja komplekt 2, jne. 
Kavandatav ringtee Pärnu maantee ja Suvila tänava ristmikule (2008 aprill).

Palun, vaadake ka neid:
Pilte Nõmme keskusest.
Helle pildid Nõmmest.
Nõmme keskosa plaanid.
Pilte Nõmmest.
Kivimäe 2005. aasta suvel.
( "Nõmme Tee" WWW-lehekülgedelt).Huvitavat Eestist ja mujalt

"Rakvere saab juurde uue veekogu", "... alustati (Rakveres) ... eeltöödega uue bussijaama ehitamiseks", "Valmis Rakvere esimene jalgrattatee".
- "Kuulutaja" (Lääne-Virumaa kulutajaleht), 12. okt. 1999.
Nõo Arengukogu.
Hiiu Maavalitsuse maakonnaplaneering.
Tamsalu ajaleht (alates märtsist 2001).

Tagasi arhitektuuri index-lehele.

Last revised: 26.04.2009.