29.03.2010 nr.2-2/187

Austatud Nõmme elanik!Tallinna Transpordiamet ja Nõmme Halduskogu keskkonnakomisjon tegid linnaosavalitsusele ettepaneku muuta liikluskorraldust Kivimäe ja Pääsküla asumis. Pargi tänava, Raudtee tänava, Naaritsa tänava ja Vabaduse pst. vahelisel alal on ettepanek piirata sõidukiirust 30 km/h ja muuta sellel alal asuvad ristmikud samaliigiliste teede ristmikeks (liiklusmärk 132), st et igal ristmikul kehtiks „parema käe” reegel. Eelnimetatud võimalike muudatuste eesmärk oleks tagada turvalisem liiklemine eelkõige jalakäijatele, sealhulgas koolilastele. Vajaduse tõttu veenduda ristmiku ületamise ohutuses väheneks sõidukite keskmine liikumiskiirus. Analoogise liikluskorraldusega alasid on moodustatud Tallinnas kõigis linnaosades.
Ootame teie mõtteid ja ettepanekuid seoses liikluskorralduse muutmisega ning palume need saata e-posti aadressile
Rainer.Vakra@tallinnlv.ee või
kirjalikult Nõmme Linnaosa valitsuse aadressile Vabaduse pst. 65, 11211 Tallinn
Lugupidamisega


                 (allkiri)

Rainer Vakra
Nõmme linnaosa vanemVabaduse pst.65
11211 TALLINN
Reg nr 75014882
  Telefon +372 645 7333
Faks +372 645 7340
E-post nomme@tallinnlv.ee