R a h u m ä e

URL: http://www.elin.ttu.ee/~parveto/Architec/Nomme/Rahumae/Index.htm"


Rahumäe on oma nime saanud ilmselt siin paikneva kalmistu järgi.
Kalmistul asub Vabadussõjas langenute mälestusmärk.
Kalmistule on maetud mitmeid tuntud ühiskonnategelasi. Nii on siia maetud isamaalise laulu "Jää vabaks, Eesti meri!" autor Viktor Oksvort (Oxford) (eluaeg 01.11.1893 ... 1983).


Linke / Links

Nõmme linn(aosa Tallinnas).
Nõmme Tee Seltsi InterNetilehekülg http://www.nommeteeselts.ee.
Kavandatava Rahumäe-Nõmme viadukti projekt.
Projekti avalikustamine kestab kuni 23. aprillini 2010.  
23. aprillil 2010 algusega kell 18.oo toimub Rahumäe Põhikoolis projekti arutelu.


Publikatsioone / Related publications

Nõmme ülesõidu projekti avalik arutelu.
-
Nõmme Sõnumid, 03.04.2010, nr.7 (376)  (pdf, 1.4MB). 

Tallinn kavatseb Nõmmel ehitada raudtee alla ringtee.
-
Postimees, 05.08.2008. Videokassett "Nõmme", 1999 (1. ja 2. väljaanne).


Teateid ja tähtpäevi / Advertisements and dates


Rahumäe jaam (rongipeatus) rajati 1924. aastal. Praegu olemas olev jaamahoone valmis 1930-ndal aastal. Praegu on see arhitektuurimälestisena muinsuskaitse alla, ja on kasutusel puuetega laste mängukohana.
Analoogilise ehitusega on ka Hiiu jaaam.

Rahumäelt läks läbi ka Peeter Suure Merekindluse kitsarööpmeline (750 mm) raudtee. Laiarööpmelist raudteed ületas Liiva jaamast Hiiu jaama hargnenud kitsarööpmeline raudtee üle stiilse raudbetoonist silla.
Praegu ületab seda silda mööda laiarööpmelist raudteed kergliiklusrada, mis kulgeb marsruudil Liiva-Rahumäe-Nõmme-Hiiu.

Kalmistu lääneküljel asus sõjaväe raudteejaam (mille paekivist hoone on samuti muinsuskaitse alune objekt). Selle juurest suundus üks haru Mustamäest alla, alguses suunaga Tondi poole, aga keeras siis kohe vasakule ja jätkus piki Mustamäe järsakualust, kus asusid laskemoona laod.
Siit viis tee edasi kuni Astangul paiknenud suurte laskemoonaladudeni ja sealt veel edasi kuni Vääna raudteeni selle Paldiski maanteega ristumise koha lähedal Mäekülas. Väike osa selle raudtee tammist on veel jälgitav TTÜ juures, kus see möödub staadionist. Paarisajameetrine lõik jäi praeguse Ehitajate tee alla (selle suhteliselt sirgel lõigul vahetult tee Nõmmelt alla laskumise järgse kurvi ja sellele järgneva kurvi vahel).


Rahumäe kool alustas tegevust oma praeguses asukohas alles 1935. aasta detsembris. Siiski on just Rahumäe koolil põhjust pidada ennast 4. detsembril 1910 tegevust alustanud Nõmme eestikeelse kooli järjepidevuse hoidjaks.
Kooli Internetileheküljed: http://www.rahumae.tln.edu.ee/.


Pilte, plaane, skeeme jms.

Pilte Rahumäe kalmistustNõmme index-lehele.

Last revised: 23.04.2010. T.Parve.