Pääsküla pilte

Pärnu maantee rekonstrueerimine - 2008
(Projekt avalikustatud kujul)

Kavand Pärnu maantee ja Suvila tänava ristmiku lahendamiseks ringteena
Aprill 2008


Ringtee kavand
avalikustamise seisuga (4. aprill 2008) ja selle illustreeritud versioon (pööratud 180o paremaks ühildumiseks fotodega).

(Suurendamiseks klikkige joonisel või tema all oleval nimetusel)
   
Ringplan.gif  ja  Ringpln2.gif             

Helesinised pidevad jooned tähistavad rekonstrueerimise eelset seisu.
Kollasega märgitud puud on kõige väärtuslikumad.
Kollasega on märgitud ka rekonstrueerimise-eelsed sõidurajad Pärnu maanteel. 
Helesinised pidevad jooned tähistavad rekonstrueerimise eelset seisu.
Mustad kriips-punkt-jooned tähistavad tänavate telgi.
Peene musta pidevjoonega on märgitud parki ääristava kõnnitee serva siht selle rekonstrueerimise-eelses seisus.
Praktiliselt nende lõikumispunktis asub projekteeritud ringtee keskpunkt.
Muud projekteeritud ringtee andmed:
Mittesõidetava keskmise osa raadius on 5 meetrit.
Kivikattega sõiduosa raadius on 8,6 m (võrdluseks - Kadaka puiestee ringil on see 20 meetrit).
Asfalteeritud sõiduosa raadius on 13 meetrit.

On selge, et sama raadiuse võrra ning kergliiklus- ja kõnnitee jagu veel juurdegi, hakkab ringtee parki sisse ulatuma,
seega tubli 15 meetrit.


 
Ring6_05.gif

 

 
Rekonstrueerimist on alustatud
Puud, mida tahetakse maha võtta, on märgistatud.
15.07.2008  -  vaadake Mannid.htmAlternatiivne lahendus tavalise ristmiku kujul
seisuga 25.07.2008


image010.gif

Sama skeem MS Word 11 failina (2,2MB)

12.04.2008. Last revised: 06.08.2008.