Pääsküla pilte 2008

Pärnu maantee rekonstrueerimisel 2008
maha võetud puud


Projekti autoriks on SKA Inseneribüroo OÜ (asukohaga Salve 3, Hiiul):
Projekti juht: Siim Kadak.
Projekteerija: Jaan Tarmak.
Insener: Pilvi Pärnamägi.

Tellijaks on Tallinna LinnavalitsusTallinna Kommunaalamet (lehekülg ei ole lingitav):
juhataja: Ain Valdmann   Ain.Valdmann@tallinnlv.ee   tel.6457190
juhatja asetäitja: Peep Koppel     Peep.Koppel@tallinnlv.ee   tel.6404611
konkreetselt Ehituse ja järelvalve osakond,
osakonna juhataja: Ain Orav   Ain.Orav@tallinnlv.ee   tel.6404372


Esimesed ohvrid
30. juulist 2008

 
P716o028.jpg


Sellest toredast vaatest ei jäänud pärast ilusate suurte mändide mahavõtmist küll eriti midagi alles.


P731o002.jpg

Need puud langesid tellija ja projekteerija sõidutee laiendamise soovi ohvriteks.
Võib olla projekteerijad lihtsalt "ei märganud" suursuguseid 15-meetriseid puid bussipeatuse juures,
ja kavandasid kommunikatsioonide trassid nende kohalt läbi minema.

Ilmselt on ikkagi tegemist tõsise erialase küündimattusega või siis lausa pahatahtliku teoga.
Selle koha peal on Pärnu maantee just laienenud eespool olnud 15 meetrilt 18-le meetrile
(ja laieneb veel mitme meetri võrra pärast ristumist Lauliku tänavaga).
Kuna puud ei olnud tarast kaugemal kui 2 meetrit, siis pidi tee jaoks jääma ruumi vähemalt 16 meetrit.
Nii et oma asukoha poolest nad tegelikult segavad ei olnud, neist oleks vabalt mööda saanud.
Äärmisel juhul oleks võib olla tulnud selles kohas loobuda praktiliselt vähevajalikust keskmisest nn. pöördereast Rao tänavasse pööramiseks,
või teostada see esialgu kavandatust (3 m) veidi kitsamana.


P731o008.jpg

Aga projekteerijad SKA Inseneribüroo OÜst arvasid teisiti.
Mis teha, kui ikka nupp ei noki ja käsi pliiatsiga iseenesest ei liigu nii nagu oleks vaja.
Kas üldse poleks soovitav selliste probleemidega projekteerijatel ajude jaoks kergemale tööle üle minna.
Inseneri nimetust (ladina ingenium tähendab ikkagi vöime(kus)t või vaimuannet)
selle projekti tegijad küll ei vääri, tulgu uus asfalt nii lai ja sile kui tahes.
Kadaka teel pandi 11 m laiuse tee alla ära kõik vajalikud kommunikatsioonid, mida siin ei suudetud panna 16 meetri sisse.

Ja siin see, mis neist toredatest üle poole sajandi kasvanud puudest pärast sae alt läbi käimist alles jäiP731o001.jpg


  
P731o003.jpg   P731o004.jpg


  
P731o005.jpg   P731o006.jpg


  
P731o007.jpg

Tühja kohta, mille tellijad, projekteerijad ja ehitajad selle teoga paljude Pääsküla inimeste hinge tekitasid, saab olema raske millegi võrreldavaga täita.


P731o009.jpg

Õnneks ei ulatanud nende inimeste käed kõikide lähikonna puudeni.
Mõned jäävad ikka kasvama.
  
P731o009.jpg   P731o010.jpg


Ammugi ei ole siis armu loota nendel teeäärsetel männipuudel, mis pole nii toredad, kui olid nende nüüdseks juba põrmu langenud uhkemad vennad.

   
P716o027.jpg   P7160031.jpg


"Progress" 1. augustil 2008.

Progress ehitustööde osas on ilmselge ja jutumärkideta.
Aga tohutu "progress" puude mahavõtmidse osas - pool märgistatud puudest maha võetud - on "progress" halvimas võimalikus mõttes.
Üks mändidest, mis on üsna vastu aeda, on alles jäänud nendest 10 puust, mis kasvasid lõigul Rao tänavast Lauliku tänavani.

   
P801o012.jpg   P801o014.jpg

Sellel "väga kitsal" kohal seisab risti teega 8-m pikkune isekallutaja, ja mahuks veel teinegi temaga järjestikku.

   
P801o013.jpg   P801o015.jpg


Vaade Laagri poole peaagu täiesti ilma "segavate puudeta" on nüüd prospekti rajamist väärt
(kui mitte lasta enda pilku segada võrktaral).
See on ikka tõeline BAM-i nime vääriv ehitus, mitte linnatänava, kuigi maantee nime kandva, rekonstrueerimine.


P801o016.jpg

Kas tõesti on ikka veel vaja maha võtta ka need poe ees raamatukogu vastas kasvavad 3 mändi?


P716o027.jpg

Ilmselt ei olnud vaja.  28. augustiks olid need puud varustatud lattidest tehtud kaitseümbristega.


Aga maha võeti kavandatud ringi sõidutee-osa piirile jäänud neljast männist koosnenud grupp.
Seda tehti vaatamata avalikult antud lubadusele muuta ringi mõõtmeid väiksemaks.


   
P716o024.jpg   P825o876.JPG
Märkus: Nende 4 puu kännud on kaugemalasuvad. Lähim känd on ühe kuivanud puu känd, mis võti maha sanitaarraie korras, mitte seoses tee-ehitusega.
Värvilised tikud maas on tee-ehituse mõõtemärgid.URL: http://www.elin.ttu.ee/~parveto/Architec/Nomme/Pildid/Paaskula/Mahavoet/Index.htm.
31.07.2008. Last revised: 31.08.2008.T.Parve.