Nõmme
Nõmme-Mustamäe Maastikukaitseala

Nõmme-Mustamäe Maastikukaitseala
teemaplaneering


Tallinna Linnavalitsuse Linnaplaneerimise Amet (TLPA) on saatnud Nõmmetee Seltsile tutvustumiseks Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala teemaplaneeringu.
See  on küll väga üldine, kuna on veel üsna algses staatiumis. Kuid juba nii algses staatiumis tahetakse saada meie arvamusi-ettepanekuid. Neid oli palju juba koostatud kaitsekorralduskavas.
Tuleb arvestada sellega, et kindlasti on ka planeerijatel endil ja teistel huvilistel omad soovid olemas.
Ilmselt oleks otstarbekas Andres Levaldiga, kes teemaplaneeringut koostab, kokku saada ja neid asju arutada.
Arvamusi tahetakse saada küll natuke naljakaks ajaks - 1. jaanuariks 2009.

Failid:
Skeem TLPA kirja juurde:  Skeem_TLPA_kirja_juurde_08-12-2008_otse.pdf (998 kB)
NM MKA teemaplaneeringu tutvustus:  NM_MKA_teemaplaneeringu_tutvustus_TLPA_08-12-2008.pdf (171 kB)
Puhkevõimaluste loomise Lähteülesanne:  Puhkevoimaluste_loomise_Lahteulesanne nov-07.pdf (2.1 MB)Pilte, plaane, skeeme jms.

Pilte.

Nõmme-Mustamäe Maastikukaitseala index-lehele.
Nõmme index-lehele.

Märkus: Soovitav on vaadata NõmmeTee Seltsi Maastikukaitselale pülhendatud lehekülgi.


URL: http://www.elin.ttu.ee/~parveto/Architec/Nomme/MkaitseA/Teemaplaneering/Index.htm.


Last revised: 17.12.2008.