K i v i m ä e
Pärnu maantee
Rekonstrueerimine 2009 lõigul Laane tn. - Vääna tänav

T ö ö d e   e d e n e m i n e   K i v i m ä e l
17. juuli 2009 seisuga


Puude mahavõtmine toimus 13.-17. juulil 2009.

Kokku võeti Kivimäel maha vähemalt 8 suurt mändi, mõned neist kaheharulised.
Hiiu pääses mõnevõrra kergemini - maha võeti ainult 4 mändi.
P6294792~.jpg
See hiigelmänd Laane tänava otsas ei olnud ümbritsetud kaitsetaraga,
ja oli seega ette nähtud maha võtta.


F71o2083.jpg
Niisugune oli see koht 2005. aasta suvel.
IMG-2462.jpg
Nii seda Laane tänava ja Jannseni tänava ristmike vahelisel lõigul
bussipeatuse juures olnud vana mändi ei olegi enam.
IMG-2463.jpg
Kännul on aastaringe oma 80 kindlasti.
IMG-2465.jpg
Vaade Laane tänava ristmikult kohale mis nüüd on ilmselt tõeliselt hästi sobiv
kavandatud Progressi prospektile
(See nimetus on kombineeritud möödunudaastasel puude mahavõtmisega seoses korraldatud koosolekul
linnavalitsuse esindajate ja nende tegevust taga kiitnud kodanike poolt kasutatud sõnavarast).
Äraseletatult:  Prospekti ei saa ehitada kui segavaid puid hulgi maha ei võta.
Progress ei tule meie külla muidu kui laia (pooleteiserealist) teed ehk prospekti mööda.IMG-2467.jpg
Nüüd on siin ruumi lahedalt, nagu ühel korralikul prospektil peabki olema.
IMG-2466.jpg
Ilus jätk Progressi prospekti eelmisel aastal valminud osale (lõigule Kadaka ring - Laane ristmik).
P.S. Selle koha lähedalt, kus seisab proua koeraga, on samuti üks puu maha võetud.
IMG-2473.jpg
Heitveetorustiku toru läheb tee alla.
V. Panso elukoha lähedal.
IMG-2474.jpg
Kas ootamatult lage koht, kohalikule inimesele vähemalt ?
../2009vu06/IMG-2316.jpg
Jah, Pääsküla poolt tulles vasakul pool teed oli mitu mändi, mis nüüd on maha võetud.IMG-2475.jpg
Pääsküla poolt tulles vasakul pool oli mitu mändi, mis nüüd on maha võetud.
IMG-2476.jpg
Alles on jäänud vaid kännud.
IMG-2477.jpg
Esimeselt kännult loeb aastarõngaid tubli 60.
IMG-2478.jpg
Teiselt aastarõngaid hästi ei näe, aga läbimõõdu järgi oli see mänd olnud üsna samasugune kui tema naaber.
IMG-2479.jpg
Siin oli veel kolmaski mänd, mis on maha võetud.
IMG-2480.jpg
Ka sellelt kännult loeb aastaringe vähemalt 60.
IMG-2481.jpg
Ka sellelt kännult loeb aastaringe vähemalt 60.
IMG-2482.jpg
Nüüd siis mahub prospekt ka sellest kitsaskohast läbi takistusteta
(aga seda 3 suure männi hinnaga).
IMG-2484.jpg
Järgmine kännustik ainult 2 kännuga.
../2009vu06/IMG-2313.jpg
Lihtsalt ei saa aru, mis loogika järgi need kaks suurt mändi segavaks osutusid?
Aga loogikad on erinevad, kui seda üldse on Tallinna linnavalitsuse asjameestel
ning kahjuks ka inseneriharidusega (peaks olema siis ajudega) projekteerijatel.
(Häbi neile inseneri tiitli rüvetajatele, kitskärneritele !).
IMG-2485.jpg
Tõeline ime on see, et kolmas mänd selles reas ei vajanud mahavõtmist.
(aga võib olla lihtsalt projekteerija "näpukas")IMG-2486.jpg
Ka sellelt kännult loeb aastaringe välja 50 suurusjärgus.
IMG-2487.jpg
Ja ka sellelt kännul on aastaringe vähemalt 50.
IMG-2488.jpg
Vaade "ülikitsale" vahekäigule teiselt pool.
Siit siis "ei mahtunud" inimesed läbi käima.
Jalgrattateed sealtpoolt teed teadaolevalt ei pidanudki tulema.
../2009vi29/P6294799~.jpg
Vaade "ülikitsaks" jäänud kohale Hiiu poolt rekonstrueerimise alguses.
Siit siis "ei mahtunud" ei inimesed ega autod enam läbi käima ja sõitma.

IMG-2492.jpg
Üks känd leidus ka teisel pool teed.
IMG-2493.jpg
Jalgrattateed ei pidavat ka sealpool teed teadaolevalt tulema. Ja kui tulekski, siis mahtunuks läbi vabalt.
Kas selle puu puhul jäi prospekt autodele "ülikitsaks"?
(Üks kohalik elanik teadis rääkida uljast taksomehest, kes selle puu kõrval seisnud puud kunagi ammu oli ramminud
ja sellega tänastele prospekteerijatele ka suure teene osutas - neil tuli nüüd selle koha peal "võidelada" ainult ühe puuga).IMG-2495.jpg
Vaade samale kohale teiselt poolt.
On ikka "kitsas" küll, kuidagi ei saanud ilma puud maha võtmata hakkama.
(Tõele au andes, ainus natuke põhjendatud mahavõtmine, sest tõeline prospekti tunne tekib kohe.)
IMG-2497.jpg
Mõned männid jäävad ikka alles ka, ja seda isegi sellel tee poolel.

Vaadake ka seda, milliste tulemustega toimus mändide langetamine Hiiul.


URL: http://www.elin.ttu.ee/~parveto/Architec/Nomme/Kivimae/Parnumnt/Rekonstr/2009vu17/Index.htm.

18.07.2009 red. Last revised: 28.10.2009.