Nõmme.

K i v i m ä e

URL: http://www.elin.ttu.ee/~parveto/Architec/Nomme/Kivimae/Index.htm.

Kivimäe on arvatavasti oma nime saanud siin asetseva kividerohke künka järgi.

Uudiseid / News

Pärnu maantee rekonstrueerimist Pääsküla-Kivimäe-Hiiu lõigul on kavandatud 2009. aasta suvel jätkata Kivimäe- Hiiu lõigul.
Selle  lõigu rekonstrueerimise projekt on jõudnud Nõmme linnaosa valitsusse. Esialgsetel andmetel on kavas maha võtta umbes 20 "väheväärtuslikku" mändi.
Nõmme Tee Selts (NTS) esitas projekti avalikustamisel aprillikuus miljööväärtuslike puude mahavõtmise vastu protesti.
Palume jälgida NTS uudistelehekülge. 
Töödega alustati juuni viimastel päevadel. Allesjäävad puud on ümbritsetud kaitsetaradega. Puud, mille kaitsetara puudub, on ilmselt ette nähtud maha võtta.
Pärnu maantee Kivimäel ja rekonstrueerimist kajastav erilehekülg 
Olukorda illustreerib tööde kulgemist kajastav pildigalerii: 
Tööde seis 29. juunil 2009, k.a. allesjäävatele puudele kaitsetarade püstitamine.
Tööde seis 06. juulil 2009, k.a. asfaldi koorimine ja allesjäävatele puudele kaitsetarade püstitamine.
Tööde seis 17. juulil 2009, k.a. puudele mahavõtmine praktiliselt lõpule viidud.
Tööde seis 05. septembril 2009. - Hiiul on nüüd väjas ka tellijat, projekteerijat, ehitajat ja teisi asjaosalisi ära näitav tahvel.
...............
15. oktoober 2009 - Pärnu maantee on autoliiklusele sisuliselt avatud, aga ilmselt tööde täeliku lõpetamiseni läheb veel veidi aega.

(Järgneb).

Nagu Pärnu maantee rekonstrueerimise eelmise ehk Pääsküla etapi puhul selgus, olid Tallinna linnavalitsuse ametnike ja ka projekteerija jaoks väheväärtuslikud ka 120-aastased männid ja mitmed veidi nooremad kuid selle juures kuni 15-meetri kõrgused männid. Viimased nendest ei jäänud mitte kuidagi ette ka tee-ehituslikus mõttes.
Suure  hulga puude mahavõtmise vajadust püüti põhjendada küll Nõmme kõrghaljastuse liigirikkuse suurendamise vajalikkusega (seda tegi Tallinna linna-aednik), jalgrattatee sirgjoonelisuse olulisusega, ning lastele ja vanuritele liiklemise ohutuse tagamiseks vajaliku ringtee ehitamise hädavajalikkusega, ning lõpuks isegi "progressi toomise vajadusega" sellisesse muidu nii unisesse paika, nagu see Suvila tänava ja Pärnu maantee ristmik muidu kipub olema. Seda väitnute arvates peaaegu otse ristmikul asuvad kauplused ja raamatukogu ning vahetus ümbruskonnas asuvad koolid, lasteaiad, ja vanurite huvikeskus progressi veel ei taga. Vaja on ikka piisavalt laia ja segavate (s.t. teele liiga lähedal asetsevate) puudeta "progressi prospekti".
Võib  arvata, et asjaosalised, s.t. Tallinna linnavalitsuse ja osaliselt ka Nõmme linnaosa võimud (viimased oma passiivsusega), projekteerijad ja ehitaja(d) ei ole oma stiili ja suhtumist kuigivõrd muutnud, ning jätkavad tegevust (või tegevusetust) samas vaimus edasi.
Seetõttu  on väga oluline, et Kivimäe ja Hiiu elanikud ei lubaks sellise suhtumisega tegelastel oma kodukohta kahjustada. Pääskülas õnnestus tänu suure hulga kohalike elanike aktiivsusele ja Nõmme seltside tõsisele sekkumisele pooled mahavõtmisele määratud puudest esialgu siiski päästa. Olukorra absurdsust mõistes asus ka Nõmme linnaosa valitsus (vähemalt sõnades) puude säilitamist toetavale seisukohale. Kuna aga projektis nende säilimiseks vajalikke muudatusi (vaatamata antud lubadustele ja ajakirjandusele rahustamiseks puhutud juttudele) siiski ei tehtud, siis ei ole nende edasine saatus siiski kuigi kindel.
Nii et  - Kivimäe ja Hiiu inimesed, olge valvsad !
(Ametnikud ja Tallinna linnavalitsuse "asjatundjad" tegutsevad vanaviisi edasi).


Kivimäe kool

Kivimäele kool kannab praegu Kivimäe Põhikooli nime. Kooli hoone ehitati 1932. aastal.
Kooli Internetileheküljed: http://www.kivimae.tln.edu.ee/.


Kivimäe jaam

Kivimäe jaam (tegelikult küll ainult peatus) rajati 1929. aastal.
Praegu olemas olev jaamahoone valmis 1937-ndal aastal. Praegu on see arhitektuurimälestisena muinsuskaitse all, ja on kasutusel laste mängukohana, nn. mängujaamana.
"Horisont", Nr.6, 2004. Leo Lõhmus. 


Kivimäe saun

Kivimäe saun alustas tööd 1959. aastal ja on ilma suuremate remontideta tegutsenud tänini.
"Videvik", Nr.13 (810), 29. märts 2007


Muid objekte Kivimäel

Muusikakool.
Endine postkontor.
Endiste raadiosaatejaamade territoorium.Pilte, plaane, skeeme jms.

Pilte Kivimäest.
Pilte Kivimäe kivisest künkast.
Pilte Kivimäe koolist (2008).
Pilte Kivimäe lasteaiast (2008).
Pilte Raudtee tänavalt Kivimäel (2008).
Pilte Jannseni tänava kandist.


Nõmme index-lehele.

Last revised: 28.10.2009.