Hiiu
Pärnu maantee

Pärnu maantee rekonstrueerimine
Algus:  2 0 0 8       Lõpp: 2 0 0 9


Pärnu maantee rekonstrueerimine Kivimäel ja Hiiul
lõigul Laane tänav - Hiiu tänav
juuni-september 2009 

Projekt
Avalikustamine toimus seisuga aprill 2009. 
Avalikustamine toimus seisuga aprill 2009. 
Projekti avalikustatud versioonis oli ette nähtud rohkem kui 20 puu mahavõtmine.
Nõmme Tee Selts esitas selle vastu protesti, sest seda on tõesti väga palju arvestades, et tegemist on napilt üle kilomeetri pikkuse teelõiguga. Lisaks on enamus sellel teelõigul asuvatest puudest kõrget miljööväärtust tagavad iseloomuliku välisilmega ja juba auväärses eas männipuud.
Pealegi ei paikne need puud kohtades, kus nad tee rekonstrueerimist olulisel määral takistada saaksid, kui välja arvata ringtee. Selle vajalikkuses suur osa Seltsi esindajatest üldse kahtlevad, pidades seda kalliks ja kasutuks moehaiguseks või veiderdamiseks, sest ringliikluse kui universaalse (igale kohale ja igasugustes oludes sobiva) liiklust korrastava toimega liikluskorralduse viisi kohta pole maailma erialases ja teaduskirjanduses otseselt positiivset informatsiooni võimalik leida. On praktiliselt vaid marginaalse efekti saavutamise näiteid ja palju arvamusi - neid, muide, ka vägagi negatiivseid.
Protestile ei ole vastatud.

Koostaja:
SKA Inseneribüroo OÜ (lühidalt SKA IB)
Akadeemia tee 47, 12168 Tallinn, tel. 6578789, e-mail: info@skaib.ee.
Kontaktisik Siim Kadak, juhatuse liige, tel: 5232172, e-mail: siim@skaib.ee.
Märkus:  SKA IB oli ka eelmise etapi (Kadaka-Laane) palju probleeme põhjustanud projekti koostaja (SKA IB asus siis veel sealsamas läheduses SKA Inseneribüroo OÜ (Salve t. 3, Hiiu, tel. 6578789).
Tegevusvaldkonnad: projektijuhtimine, teede ja tänavate projekteerimine, detailplaneeringute koostamine, omanikujärelvalve, ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiisi tegemine, liiklusuuringud.
    Projekti juht: Siim Kadak.
    Projekteerija: Jaan Tarmak.
    Insener: Pilvi Pärnamägi.

Tellija: Tallinna Kommunaalameti ehituse ja järelvalve osakond, tel. 6404372.
Osakonna juhataja: Ain Orav   Ain.Orav@tallinnlv.ee, tel. 6404372.


Ehitusjärelvalve: Teede Projektijuhtimise AS, tel. 6264640.

Hiiu ja Kivimäe huvide esindajad:
Nõmme linnaosavanem Rainer Vakra
Nõmme linnaosa arhitekt Ene Tomson
Nõmme halduskogu.


Tööde teostaja(d):
AS Nordecon Infra.
Nordecon Infra AS, Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn
telefon: 6161200, faks: 6161201, e-mail: infra@nordecon.com
ja teised.Publikatsioone: 
Urmas Tooming. Tallinna tänavate remonditööd koguvad tuure.
Tallinna Postimees, 19.05.2009. URL: http://www.tallinnapostimees.ee/?id=120854.


Arvamusi projekti kohta:
Nõmme Tee Selts avaldas projekti avalikustamisel protesti seoses kavatsusega maha võtta ligi 20 puud.


Täiendavat informatsiooni
esialgu ei ole.


Informatsiooni tööde edenemisest
29. juuni 2009. 
Tee on liiklemiseks suletud ja alustatud on asfaldi koorimist.
Osa puude übrusesse on paigutatud kaitsetarad.
Vaadake fotosid 29. juunist 2009.
06. juuli 2009. 
Asfaldi koorimine on lõpetatud.
Osa puude übrusesse on paigutatud kaitsetarad.
Vaadake fotosid 06. juulist 2009.
17. juuli 2009. 
Männid, mille über ei olnud paigaldatud kaitsetarad, on maha võtud.
Vaadake fotosid 17. juulist 2009.
30. juuli 2009. 
Töödega on jõutud Hiiu tänava ristmikule. Veel mõned puud on maha võtud.
Vaadake fotosid 30. juulist 2009.
05. september 2009. 
Hiiul on nüüd väjas ka tellijat, projekteerijat, ehitajat ja teisi asjaosalisi ära näitav tahvel.
Vaadake fotosid 05. septembrist 2009.

...........

15. oktoober 2009
Pärnu maantee on autoliiklusele sisuliselt avatud, aga ilmselt tööde täeliku lõpetamiseni läheb veel veidi aega.Pilte Pärnu maantee sellest lõigust leiate alajaotusest Pilte Hiiult.

Analoogiline informatsioon Pärnu maantee rekonstrueerimise seotud tööde kohta Kivimäel.


URL: http://www.elin.ttu.ee/~parveto/Architec/Hiiu/Parnumnt/Index.htm.

29.06.2009. Last revised: 28.10.2009.