H i i u
Pärnu maantee
Rekonstrueerimine 2009 lõigul Laane tn. - Vääna tänav

T ö ö d e   e d e n e m i n e   H i i u l
06. juuli 2009 seisuga


.  IMG-2356.jpg
Asfaldi koorimisega on jõutud Hiiule.
  IMG-2360.jpg
Siia Salve tänava ja Pärnu maantee ristumisele peab tulema ringtee.
Männid paremal pool on ilma kaitseteta, seega kuuluvad mahavõtmisele.Vaadake ka seda, mis toimub samal ajal Kivimäel.


URL: http://www.elin.ttu.ee/~parveto/Architec/Nomme/Hiiu/Parnumnt/Rekonstr/2009vu06/Index.htm.

18.07.2009 red. Last revised: