H i i u
Pärnu maantee
Rekonstrueerimine 2009 lõigul Laane tn. - Vääna tänav

T ö ö d e   e d e n e m i n e   H i i u l
29. juuni 2009 seisuga


Pärnu maantee on transiitliikluse jaoks suletud


  P6294773~.jpg
Pärnu maantee on transiitliikluseks suletud.
Kohalik liiklus on lubatud.


Puude mahavõtmisega on alustatud.

Puud, mis ei ole ümbritsetud kaitsetaraga, on kavas maha võtta.
Nõmme Tee Selts protesteeris projekti avalikustamisel sellise lahenduse vastu, mis näeb ette Nõmme jaoks miljööväärtuslike vanade puude mõtetut raiet.  P6294808~.jpg
Selles mändide grupis ei ole nurgapealne ümbritsetud kaitsetaraga, ja on seega kavas maha võtta.  P6294809~.jpg
Selles mändide grupis ei ole pooled ümbritsetud kaitsetaraga, ja on seega kavas maha võtta.
Mändide latvu on juba varem elektriliinide paigaldamisel nuditud.  P6294802~.jpg
Võib olla on kavas maha võtta kogu see puudegrupp.Kas nende puudega, mille juurde on paigutatud kaitsetarad, on mured murtud ?
Möödunud aastal Pääskülas langetati "juhuslikult-kogemata" terve grupp suurepäraseid mände, mis mitte kellelegi ette ei jäänud.
(Mälestuseks on jäänud ainult nendest varem tehtud pilt ).

Nii et, inimesed, olge valvsad !


  P6294806~.jpg
See mänd on saanud päästva tara.

Vaadake ka pilte Kivimäelt.


URL: http://www.elin.ttu.ee/~parveto/Architec/Nomme/Hiiu/Parnumnt/Rekonstr/2009vi29/Index.htm.

04.07.2009 red. Last revised: 18.07.2009.