Nõmme.

H i i u

URL: http://www.elin.ttu.ee/~parveto/Architec/Nomme/Hiiu/Index.htm"

Uudiseid / News

Pärnu maantee rekonstrueerimist Pääsküla-Kivimäe-Hiiu lõigul on kavandatud 2009. aasta suvel jätkata Kivimäe- Hiiu lõigul.
Selle  lõigu rekonstrueerimise projekt on jõudnud Nõmme linnaosa valitsusse. Esialgsetel andmetel on kavas maha võtta umbes 20 "väheväärtuslikku" mändi.
Nõmme Tee Selts (NTS) esitas projekti avalikustamisel aprillikuus miljööväärtuslike puude mahavõtmise vastu protesti.
Palume jälgida NTS uudistelehekülge. 
Töödega alustati juuni viimastel päevadel. Allesjäävad puud on ümbritsetud kaitsetaradega. Puud, mille kaitsetara puudub, on ilmselt ette nähtud maha võtta.
Pärnu maantee Hiiul ja rekonstrueerimist kajastav erilehekülg 
Olukorda illustreerib tööde kulgemist kajastav pildigalerii: 
Tööde seis 29. juunil 2009, k.a. allesjäävatele puudele kaitsetarade püstitamine.
Tööde seis 06. juulil 2009, k.a. asfaldi koorimine ja allesjäävatele puudele kaitsetarade püstitamine.
Tööde seis 17. juulil 2009, k.a. puudele mahavõtmine praktiliselt lõpule viidud.
Tööde seis 30. juulil 2009. - töödega on jõutud Hiiu tänava ristmikule ja veel mõned puud on maha võtud.
Tööde seis 5. septembril 2009. - Hiiul on nüüd väjas ka tellijat, projekteerijat, ehitajat ja teisi asjaosalisi ära näitav tahvel.
...........
15. oktoober 2009 - Pärnu maantee on autoliiklusele sisuliselt avatud, aga ilmselt tööde täeliku lõpetamiseni läheb veel veidi aega.

(Järgneb).

Nagu Pärnu maantee rekonstrueerimise eelmise ehk Pääsküla etapi puhul selgus, olid Tallinna linnavalitsuse aemtnike ja ka projekteerija jaoks väheväärtuslikud ka 120-aastased männid, ja muidugi siis ka mitmed veidi nooremad kuid selle juures kuni 15 meetri kõrgused männid. Viimased nendest ei jäänud mitte kuidagi ette ka tee-ehituslikus mõttes, vaid võti maha "kogemata-juhuslikult".
Suure  hulga puude mahavõtmise vajadust püüti põhjendada küll ka Nõmme kõrghaljastuse liigirikkuse suurendamise vajalikkusega (seda tegi, muide, Tallinna linna-aednik, nii et tõeline demagoogia või siis lausa kits kärneriks), jalgrattatee sirgjoonelisuse olulisusega, ning lastele ja vanuritele liiklemise ohutuse tagamiseks vajaliku ringtee ehitamise hädavajalikkusega, ning lõpuks isegi "progressi toomise vajadusega" sellisesse muidu nii unisesse paika, nagu see Suvila tänava ja Pärnu maantee ristmik muidu kipub olema. Seda väitnute arvates peaaegu otse ristmikul asuvad kauplused ja raamatukogu ning vahetus ümbruskonnas asuvad koolid, lasteaiad, ja vanurite huvikeskus progressi veel ei taga. Vaja on ikka piisavalt laia ja segavate (s.t. teele liiga lähedal asetsevate) puudeta "progressi prospekti".
Võib  arvata, et asjaosalised, s.t. Tallinna linnavalitsuse ja osaliselt ka Nõmme linnaosa võimud (viimased oma passiivsusega), projekteerijad ja ehitaja(d) ei ole oma stiili ja suhtumist kuigivõrd muutnud, ning jätkavad tegevust (või tegevusetust) samas vaimus edasi.
Seetõttu  on väga oluline, et Kivimäe ja Hiiu elanikud ei lubaks sellise suhtumisega tegelastel oma kodukohta kahjustada. Pääskülas õnnestus tänu suure hulga kohalike elanike aktiivsusele ja Nõmme seltside tõsisele sekkumisele pooled mahavõtmisele määratud puudest esialgu siiski päästa. Olukorra absurdsust mõistes asus ka Nõmme linnaosa valitsus (vähemalt sõnades) puude säilitamist toetavale seisukohale. Kuna aga projektis nende säilimiseks vajalikke muudatusi (vaatamata antud lubadustele ja ajakirjandusele rahustamiseks puhutud juttudele) siiski ei tehtud, siis ei ole nende edasine saatus kuigi kindel.
Nii et  - Kivimäe ja Hiiu inimesed, olge valvsad !
(Ametnikud ja Tallinna linnavalitsuse "asjatundjad" tegutsevad vanaviisi edasi).Üldist Hiiu asumi kohta

Hiiu on arvatavalt oma nime saanud siin paiknenud hiidlasest omaniku talu järgi.

Hiiul paiknevad mitu kooli ja kirikut, ning ka mitmed endiste raviasutuste suured hooned.

Hiiul paikneb kalmistu.

Hiiul paikneb suur teraviljaelevaator, mis praegu enam oma otsese ülesande täitmiseks kasutusel ei ole. Selle tipus võib nüüd näha sideseadmestiku antenne.
Siin paiknevad ka suur ladude kompleks ja mitmed kauplused.
Hiiul asuvaks võib lugeda ka kauplust "Superbox".
Oma kontori rajas siia ka "Eesti Energia".
Vääna teel paiknevad veel mitme ettevõtte hooned.

Hiiule on oma õlletuba, piljardisaal ja väike restoran "Lepido".

Endisele kinofilmistuudio krundile on rajamisel elamukompleks (massiiv??).

Kui staadioni võib pidada Hiiul asuvaks natuke tinglikult, siis kindlasti on seda suusahüppetornid.


Hiiu jaamahoone.
Olemasolev jaamahoone valmis umbes 1930-ndal aastal. Praegu on see arhitektuurimälestisena muinsuskaitse all, ja on kasutusel kauplusena.
Analoogilise ehitusega on ka Rahumäe jaaam.

Hiiul asub ka Peeter Suure Merekindluse kitsarööpmelise (750 mm) raudtee jaam (Nõmme II). Siin sai teostada ümberlaadimisi laiarööpmelise (1540 mm) raudtee ja kitsarööpmelise raudtee rongide vahel.
Kitsarööpmelise raudtee jaama säilinud hooned on samuti muinsuskaitse all.
Siit suundus kitsarööpmeline raudtee Mustamäest alla Vääna poole. Paldiski maanteega ristumise koha läheduses Mäekülas sai Vääna raudtee kokku piki Mustamäe järsakualust, kus asusid laskemoona laod, ja Astangul paiknenud suurte laskemoonaladude juurest läbi tulnud raudtee haruga.


Hiiu kool
alustas tegevust oma praeguses asukohas 1928. aastal. Tema ajalugu on aga siiski palju pikem (selle kohta leiate informatsiooni
Kooli lehekülgedelt, konkreetsemalt leheküljelt http://www.hiiu.tln.edu.ee/vilistlased1.php).

Nõmme Gümnaasium
alustas tegevust oma praeguses asukohas 1939. aastal. Ka tema ajalugu on oluliselt pikem. Selle kohta leiate informatsiooni Gümnaasiumi Interneti-lehekülgedelt.
Günmaasiumi uhkuseks on suhteliselt hiljuti valminud tähetorn.


Pilte, plaane, skeeme jms.

Pilte Hiiust.Nõmme index-lehele.

Last revised: 18.07.2009.