Nõmme.

H a r k u   m e t s ,   m ä e d   j a   r a b a
Potentsiaalne maastikukaitseala

URL: http://www.elin.ttu.ee/~parveto/Architec/Nomme/HarkuMKA/Index.htm.


.

Kalda tänava lõpus, Suvila ristmikust veidi lõuna poole, asub tänava metsapoolsel küljel mäestuskivi, millel on järgmine kiri:
               
"Siinsed metsad rajati
Ants Paluvitsa
juhtimisel
Tallinna Metsamajandi juht
aastail 1960-1983.
"

Viiekümne aastaga on puud suureks kasvanud ja ilusad metsad meelitavad igasuguseid kurikaelu siin kirve ja saega endale kasulikke, aga looduse suhtes vaenulikke tegusid tegema.
Seadusliku kaitse tagaks siinsetele metsadele maastikukaitseala moodustamine.
Alust selleks on küllaga (vaadake Henn Pärna kirjutist Harku mets - doc, html).
Ainult mitte vastavate ametnike jaoks, kes aastaid kestnud vaagimise järel ikka leiavad põhjendusi oma seisukohale, et siia kaitseala ei saa moodustada. Ja seda alates valdade ja linna(osade) ametnikest kuni vastava ala ministriteni välja.


Nõmmetee Seltsi poolt tehtud ettepanek Harku MaastikuKaitseAla võimalike piiride kohta:Harku metsas võib leida väga paljusid Eestis esinevaid metsatüüpe. Vastavalt Henn Pärna sellesisulise uurimistöö aruandes toodule esineb siin suhteliselt väikesel mõneruutkilomeetrilisel alal tervelt 22 metsatüüpi Eestis üldse esinevast umbes 30/st metsatüübist.
Täpsemat informatsiooni leiate saate Henn Pärna tööst "Harku mets" (doc, html).)

Potentsiaalsel Harku maastikukaitsealal esinevaid metsatüüpe tutvustavad järgmised leheküljed.Pilte, plaane, skeeme jms.

Pilte.Publikatsioone / Related publications

Henn Pärn. Harku mets.
Tallinn, 2008, 4 lk. (käsikirjaline töö) - doc, html.

"Nõmme"
(videokassett) 1999 (1. ja 2. väljaanne).


Linke / Links

Nõmme MKA.
Nõmmetee Seltsi leheküljed.


Teateid ja tähtpäevi / Advertisements and dates

-----
Nõmme index-lehele.

Last revised: 20.11.2012. T.Parve.