NTS

N õ m m e T e e   S e l t s i  / N õ m m e   A l g a t u s r ü h m a
 E T T E V Õ T M I S E D   j a   T E G E V U S 
About the activities
of the NõmmeTee Society and the Initiative Group of Nõmme


Informatsioonilisi teateid / Information:

Nõmme Tee Seltsi seminar-rahvakoosolek Nõmme ajaloo teemadel laupäeval, 23. novembril 2013.
Teade NTS koduleheküljel: http://www.nommeteeselts.ee/ID=167.
Nõmme Tee Seltsi aasta-aruanded:  2008, 2009.

Retrospekt

Tallinna Üldplaneering on avalikustatud ja vaadatav 20.07.-18.08.1999.
Nõmme Algatusrühm / Nõmme Tee Selts kutsuvad üles sellega tutvuma ja selle osas oma arvamust avaldama.


Nõmme algatusrühma korraldatud avalikud üritused:
Rahvakoosolek teemal "Nõmme liiklusskeem ja Suusa tänava ümbersõidutee" (kaart, 120kB) 18.sept. 1998  Nõmme rahvamajas.
Koosolek Glehn'i Lossis 22.11.98.
"Mustamäe parkmetsa kaitseks" (koost.: Enn Kareda)
"Nõmme kaldapealse tee probleem ja lahendused" (koost.: Andres Udal)
"Tallinna Volikogule" - allkirjade kogumise blankett MS_Word/RichText formaadis.
Palutakse saata aadressil: Pr. Helju Ader, Läänekaare 20, 11611 Tallinn.
Sama blanketi HTML-versioon. Kui võimalik, palume siiski kasutada MS_Word/RichText kujunduses faili.
Väljatrükil on soovitav kasutada fonti "Arial 10", tühjad servad kõk 1,25cm välja arvatud alumine, mis tuleks võtta nulline (0 cm).
Et väljatrükk oleks ühel leheküljel, tuleks vajaduse korral vähendada ka ülemise vaba serva laiust.Linke / Links

-----

Vaadake ka neid / See also

Publikatsioone / Related publications

Nõmme probleeme käsitlevaid
publikatsioone / Publications about the problems in Mõmme.
Nõmme Tee Seltsi tegevust käsitlevaid publikatsioone / Publications about the activities of the Mõmme Tee Society.


Ametlikke teateid ja seisukohti / Official advertisements and points of view

Tallinna arengu strateegiline plaan (oodatud on arvamused),
Tallinna arengukava aastateks 1998-2000.

Nõmme Halduskogu Informatsioon omanike varade tagastamise ja erastamise kulgemisest
Nõmme Rahvamajas 22. novembril 1998, algusega k.11.oo.


Pilte, plaane, skeeme jms.

Helle pildid Nõmmest ja Nõmme (ümbersõidu)teest (talvest 1998).
Nõmme keskosa plaanid.


Mitmesugust informatsiooni omavalitsuse, halduse, riigiametite jms. kohta

Kohalik omavalitsus.
Haldusasutused, haldusreform, jms..
Riigiasutused.Temaatilised leheküljed / Topical pages

Liiklusest / About the traffic.


Nõmme Tee Seltsi Internetilehekülgede ajalugu:     

"Nõmme Tee Seltsi koduleheküljed http://www.nommeteeselts.ee/ alates 2002. aastast.
"Nõmme Tee" seltsi kodulehekülg (alates 8. septembrist 2001 uues kohas http://www.hot.ee/nommeteeselts).
"Nõmme Tee" seltsi kodulehekülg (ja selle koopia 19. aprilli 1999 seisuga).
Esimese "Nõmmetee" lehekülje versiooni koopia 19. jaanuarist 1999.


URL: http://elve.le.ttu.ee/~parveto/Architec/NommAlgR/NTS_home/Tegevus/index.htm"

18.05.1999 red. Last revised: 30.11.2013.

Tagasi NTS lehekülgede index-lehele.