Tegevus

Nõmme kultuuriväärtused.
2008. aasta suvel teostatud
ulatusliku Nõmme arhitektuuriajaloolise kaardistamise
tulemuste avalik tutvustamine.
 Üritus oli pühendatud nõmmekate Glehni lossi Rahvakoosoleku 10. aastapäevale. 
 Korraldajad: Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Nõmme Tee Selts 

Fotosid esitluselt  Nõmme Kultuurimajas  7. novembril 2008.Algus

 
Enne koosolekut toimus intensiivne materjalidega tutvumine ja probleemide arutamine
(vestluses on arhitekt Urmas Arike, Nõmme Heakorra Seltsi (NHS) liige).


Väljapandud materjali juures on koosoleku juhataja Andres Udal Nõmme Tee Seltsist ja peaettekandja Riin Alatalu Tallinna Kultuuriväärtuste Ametist.


Väärtushinnangu kaardi näide.


Nõmme elanikud said tutvuda ka töö tulemusi sisaldavate kaustadega, milles olid majade fotod.
Pildil on materjalidega tutvumas ka hr. Urmas Paet (paremal).

 
Koosoleku juhataja Andres Udal Nõmme Tee Seltsist koos peaettekandjatega, pr. Riin Alatalu'ga Tallinna Kultuuriväärtuste Ametist ja pr. Maris Suits'uga (Restklubi OÜ).
.Nõmme Tee Seltsi loomisele eelnenud rahvakoosolekut Glehni Lossis
Meenutab pr. Kadi Alatalu, Nõmme Tee Seltsi asutajaliige


Meenutab pr. Kadi Alatalu, Nõmme Tee Seltsi asutajaliige.
Kõrval on talvised pildid endise kitsarööpmelise raudtee tammil, kuhu taheti rajada autotee (osa neist on nähtavad siin).


Kuulajaskond saalis.Nõmme miljööala väärtused ja nende kaitse. Miks oli kaardistamist vaja?
Sellest rääkis pr. Riin Alatalu Tallinna Kultuuriväärtuste Ametist.

 
Pr. Riin Alatalu alustab ettekannet.

 
Nõmme on ilmselgelt suurim miljööväärtuslik ala Tallinnas, ja on seda ilmselt ka terves Eestis.

 
Praegu Nõmmel olemas olevast ligi 6000 majast on väärtuslikuks tunnistatud ja kaitse alla võetud vaid 220.
Erineval tasemele miljööväärtuse seisukohalt väärtust omavaid maju on aga ilmselt palju rohkem.
Võib olla on neid rohkem isegi terve suurusjärgu jagu.


.

 
.


Kuulajaskond.


Juhataja teadustab järgmist ettekannet.


Ettekandega hoonete inventeerimisest tänaval ja arhiivis - Kuidas me hindasime arhitektuuri.
Esineb pr. Maris Suits (Restklubi OÜ)

   
.


Nõmme ilmet kujundanud arhitektide allkirjade näiteid..

 


   
.

   
.


.

 
Arvamust avaldab Tallinna (Linnavalitsuse) Linnaplaneerimise Ameti esindaja.

 
Arvamust avaldab hr. Jaak Vihmand.

  Arvamust avaldab proua Urve Madar.

 .


Arvamust avaldab hr. Tõnu Ploomipuu (NHS'i liige).


Esiplaanil Nõmme Heakorra Seltsi esimees hr. Koit Väinsalu ja NTS asutajaliige ning kauaaegne esimees hr. Enn Kareda.


Arvamust avaldab Nõmme Heakorra Seltsi esimees hr. Koit Väinsalu.

 
.


.


NTS asutajaliige ja praegune esimees pr. Helle Vilu - on põhjust rõõmustada hästi korda läinud ettevõtmiste üle.


NTS asutajaliikmed hr. Andres Udal, kes juhatas koosolekut, ja pr. Helle Vilu, NTS praegune esimees, 1998. aasta talvel tehtud fotode juures (millest osa on nähtavad siin).URL: http://www.elin.ttu.ee/~parveto/Architec/NommAlgR/NTS_home/Tegevus/2008xi07/Index.htm.

08.11.2008 red. Last revised: 15.11.2008.