N õ m m e   A l g a t u s r ü h m a   j a   N õ m m e T e e   S e l t s i
 A J A L U G U 
H i s t o r y
of the Initiative Group of Nõmme and the NõmmeTee Society


Tegevuse tagasivaade / Retrospect into the activities

Tallinna Üldplaneering on avalikustatud ja vaadatav 20.07.-18.08.1999.
Nõmme Algatusrühm / Nõmme Tee Selts kutsuvad üles sellega tutvuma ja selle osas oma arvamust avaldama.


Nõmme algatusrühma korraldatud avalikud üritused /
Public events organised by the Initiative Group of Nõmme :
 
Rahvakoosolek teemal "Nõmme liiklusskeem ja Suusa tänava ümbersõidutee" (kaart, 120kB) 18.sept. 1998  Nõmme rahvamajas.
Koosolek Glehn'i Lossis 22.11.98.
"Mustamäe parkmetsa kaitseks" (koost.: Enn Kareda)
"Nõmme kaldapealse tee probleem ja lahendused" (koost.: Andres Udal)
"Tallinna Volikogule" - allkirjade kogumise blankett MS_Word/RichText formaadis.
Palutakse saata aadressil: Pr. Helju Ader, Läänekaare 20, 11611 Tallinn.
Sama blanketi HTML-versioon. Kui võimalik, palume siiski kasutada MS_Word/RichText kujunduses faili.
Väljatrükil on soovitav kasutada fonti "Arial 10", tühjad servad kõk 1,25cm välja arvatud alumine, mis tuleks võtta nulline (0 cm).
Et väljatrükk oleks ühel leheküljel, tuleks vajaduse korral vähendada ka ülemise vaba serva laiust.Linke / Links

NTS Põhikiri (
NTSpohic.htm).


Publikatsioone / Related publications

Nõmme probleeme käsitlevaid publikatsioone / Publications about the problems in Mõmme.
Nõmme Tee Seltsi tegevust käsitlevaid publikatsioone / Publications about the activities of the Mõmme Tee Society.


Pilte, plaane, skeeme jms.

Helle pildid Nõmmest.
Nõmme keskosa plaanid.


Nõmme Tee Seltsi Internetilehekülgede ajalugu:     

"Nõmme Tee Seltsi praegused koduleheküljed aadressil
http://www.nommeteeselts.ee/.
"Nõmme Tee Seltsi koduleheküljed aadressil http://www.nommeteeselts.ee/  ajavahemikul alates 2002. aastast kuni 2005. aastani.
"Nõmme Tee" seltsi kodulehekülg  uues kohas http://www.hot.ee/nommeteeselts alates 8. septembrist 2001).
"Nõmme Tee" seltsi kodulehekülg  aadressil http://web.ee/nomme/ (ja selle koopia 19. aprilli 1999 seisuga).
Esimese "Nõmmetee" lehekülje versioon - koopia 19. jaanuarist 1999.


URL: http://elve.le.ttu.ee/~parveto/Architec/NommAlgR/NTS_home/Ajalugu/index.htm"

18.05.1999 red. Last revised: 01.10.2006, 06.04.2010.

Tagasi NTS'i lehekülgede index-lehele.