NTS
Tegevus


Kalda 5 elamukvartal


See on 34 000 ruutmeetrine kinnistu, mille otstarve muudeti kinnistu ostja soovil elamumaaks.

Sisuliselt uue elamurajooni rajamine olemasoleva asumi ja Harku metsa vahele on arendajale soodus teenimisviis, aga ei anna mitte midagi Nõmme elanikele.
Kohalikud elanikud on linnaosa volikogule ja valitsusele ja Tallinna linna valitsusele ja selle vastavatele organitele teinud ettepaneku näha ette selle maa kasutamist spordiürituste läbiviimiseks. Vastavalt jääksid sellele vaid spordiga seostatavad väikesed ehitused.

Kavandatud 12 6-korterilist maja on tõeline mikrorajoon, kuhu sporditegijatel enam asja ei ole.
Maksimaalkõrguses majad varjavad vaate Harku metsale ka 12 m kõrguse kalda pealt - kohalikust kõige kõrgemast punktist, mis on oma olemuse poolest roheala.

Liiklustihedus kasvab kordades, sest peale kohaliku elanikkonna ja Veskimöldrest siia tuleva transiitliikluse lisanduvad Kalda tänavale ka 150 või enamgi autot rajatavast elamurajoonist.
See pole sugugi kõik, sest juba rajatud Kalda 3 mikrorajoonist tuleb umbes sama palju autosid.

Probleem on selle mitmesaja autoni tunnis ulatuva autode massi väljajuhtimine Kadaka puiesteele ühes kohas viadukti juures, sest Kadaka puiestee on niigi juba ülimalt koormatud transiitliikluse poolt.
Nn. eksperthinnangud on selles osas olnud lausa lapsikud.

Sellise intensiivse liikluse jaoks on kavandatud "tavaline Nõmme tänav" 6-meetrise asfalteeritud sõiduala laiusega.

Liiguvad jutud, et ka Kalda 7 ja selle naaberkrundid võidakse samuti elamuehituseks lubada. Ilmselt on Tallinna linnal vaja maksumaksjaid kuhugi elama panna.

Bussiliikluse toomisel Kalda tänavale oleks 6 m sõiduosa laius ja parkimiskohtadega tekitatud siksak-lahendus lausa jama.
(praegu on 10 m)


Vaadake ka neid:


Kalda 7 elamukvartal

Osaühing Puusepp ja Mänd

https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP01337002.12.2019. Revised: 23.02.2020.