E E Ü

Publikatsioonid
Publications


URL: http://elve.le.ttu.ee/EEU-Elec/Publicat/Index.html.Trükistena:

"E E Ü  4 5"
Tallinn, 2003. 
Kogu raamat ühe WinWord8.0 failina EEU-45.doc

Elektroonikapäev 1996.
Rahvusvahelise Telekommunikatsioonipäeva* puhul 17. mail 1996 korraldatud Elektroonikapäeva 1996. konverentsi materjalid (handouts).
*  tähistatakse 17. mail seoses ITU asutamisega 17. mail 1865.a.

EEÜ ja TTÜ ühiselt korraldatavate iga-aastaste
Rahvusvahelise Telekommunikatsioonipäeva* puhul 17. mail (või selle paiku) korraldatavate (Raadiotehnika-, Ringhäälingu- ja Telekommunikatsiooniteemaliste ning Elektroonikapäevade konverentside ettekannete materjalide ja kraadiõppurite seminaridel esitatud materjalide ühendatud kogumikud
(välja antud alates 1997. aastast).
S i s u k o r r a d;
Publikatsiooni vormistamise juhend (html-versioon, MS Word 8.0/97 versioon, ~III.2000 red.).
*  tähistatakse 17. mail seoses ITU asutamisega 17. mail 1865.a.

"Eesti Elektroonikaühing 1991-2001".
Tallinn, 2001, 30 lk.


Publikatsioonid Internetis:

Workshop(s) on Electronics publikatsioone (mõned üksikud).


Muud publikatsioonid:

Ülaltoodud liikidesse mitte kuuluvad, kuid üldist erialast huvi pakkuda võivad publikatsioonid (mõned üksikud tooduna aastate kaupa).


Retrospect:

"Side, Raadio, Televisioon" - ilmus kuni ~1990. aastani.

EEÜ Konverentside teesid.

"Radiotekhnika" - Nauchno-tekhnicheski i teoreticheski zhurnal NTO RES im. A.S.Popova.
Izdat. "Radio i svyaz'", Moskva. Asutatud 1937. aastal.

"Radio" - zhurnal.
Izdat. "Radio i svyaz'", Moskva..


13.03.1999 red. Last revised: 19.02.2005.