Eesti Elektroonikaühing (EEÜ)
Estonian Electronics Society

M  E  S
Mõõte-elektroonika sektsioon / Section of Electronic Measurements

 T Ö Ö K O O S O L E K  /  M E E T I N G
14. mail 2004. aastal / on May 14, 2004 
algusega kell 14.00 / beginning at 14.00

TTÜ Elektroonikainstituudis / in the Institute of Electronics at the TTU
ruumis / in the room  II - 2 0 8.


K a v a / P r o g r a m m e


P õ h i e t t e k a n n e :

Toivo Paavle, mõõte-elektroonika vanemteadur,
Faasilukksüsteemi modelleerimisest.
About modelling of the Phase Locked Loop (the PLL)D i s k u s s i o o n : 
Digitaalse helisignaali kompressioon MP3-meetodil.
Võimalik on diskussioon ka teistel kohapeal välja pakutavatel teemadel.


Sektsiooni koosolek on lahtine.

Juhataja: Mart Min .


Fotosid töökoosolekult.


Vaadake ka / See also 
Biomeditsiinielektroonika sektsiooni töökoosolek 14. mail 2004. / Meeting of the Biomedical Electronics Section on May 14, 2004.
16. mail 2003 toimunud eelmine töökoosolek ja "Workshop(s) on Electronics 2003".
The preceeding meeting on May 16, 2003 and the "Workshop(s) on Electronics 2003". 

Töökoosolek on ühtaegu ka 2004. aasta Workshop(s) on Electronics'i Mõõte-elektroonika alane workshop.
This meeting will be taken as the Workshop on Electronic Measurements, one of the WorkShop(s) on Electronics to be held in the year 2004.Fax: +372 6202151       Phone: +372 6202160       E-mail: parveto@edu.ttu.ee.
Postiaadress:   EEÜ Mõõte-elektroonika sektsioon (MES).
Mõõte-elektroonika ôppetool, Elektroonikainstituut, Tallinna Tehnikaülikool
Ehitajate tee 5,  19086 Tallinn,  Estonia
( Võib kasutada ka Elektroonikaühingu üldist postiaadressi: MES, EEÜ, p.k. 6, 10502 Tallinn, Estonia )

WWW Site (URL) of the page is http://elve.le.ttu.ee/EEU-Elec/MEs/Meetings/20040514/040514.htm.
Koostas: Toomas Parve,   14.04.2004.   Last revised: 25.05.2004. T.Parve