P r o f .   V e l l o   K u k k
vkukk@cc.ttu.ee
The Chair of Circuit Theory and Design of the Institute of Automatic Control, Tallinn Technical University

initsiaator ja juhataja / the initiator and chair-person

IEEE Estonia esindaja


T a l v e s e m i n a r i d  /  W i n t e r - S e m i n a r s
"Teadus- ja arendustöö süsteemi, sidu ja elektroonika alal"
"Research and development work in the field of systems, circuits and electronics"

""

(suuremas osas eestikeelsed / mostly in Estonian)E s i n e m i s e d   /  P r e s e n t a t i o n s
soovitavalt eelregistreerimisega / recommendedly with pre-registration

 
D i s k u s s i o o n i d  /  D i s c u s s i o n s

neljapäeviti / by Thursdays,
1999 kevadsemestri jooksul / during the spring semester 1999
  algusega kell / beginning at
1 7 .  0 0  
ruumis / in the room  
A - II - 208


Osavõtjad / Participants

Kõik asjast huvitatud isikud, eriti aga Süsteemitehnika teaduskonna töötajad, kraadiõppurid ja üliõpilased, on oodatud !
All interested people are welcome, the coworkers, postgraduate students and students of the Faculty of System Engineering included !


Eelseisev seminar / The next seminar

on järjekorras 9. / is the 9th one
toimub neljapäeval,  __. mail 1999  kell 1_.oo  / takes place on thursday, May __, 1999
Tallinna Tehnikaülikoolis / in Tallinn Technical University
ruumis / in the room
A-_-___


e-mail: vello.kukk@dcc.ttu.ee,  tel 620 21 11.
IEEE  SP/CAS/SSCS joint Society Chapter of Finland Section (Estonia)
http://www.ttu.ee/ieee/

Tagasivaade / Looking back

Seminaride resümeed
Arhiivi index / To the index of the Archive


Lingid / Links

   vastavale leheküljele.


Updated/Uuendatud: 05.05.99 Petteri Alinikula (Nokia Research)
"RF Challenges for Tomorrow's Wireless Terminals"
15. aprillil / on April 15
kell/at 14.oo  ruumis/in room A6-125.