Workshops on ElectronicsJooksev informatsioon

EEÜ ja TTÜ iga-aastane konverents toimub sel aastal üldnimetuse all "Elektroonika 2008",
kuid ei ole seekord ühildatud Elektroonikainstituudi poolt korraldatava Elektroonikapäev 2008'ga.

Konverentsi raames toimuvad Ühingu erialaste sektsioonide, sealhulgas elektroonika-alaste erialasektsioonide (huvigruppide) ühine Elektroonikasektsiooni nime all toimuv istung, ja lisaks veel kitsamate huvigruppide tegevusega seotud ettevõtmised, nagu huvialasektsioonide töökoosolekud, jms.

IEEE Estonia Sectioni korraldamisel toimub iga aasta 19. ja 20. augustil sügisseminar
Vastav info EEÜ Elektroonikasektsioonide lehekülgedel.
Seda seminaride sarja võib pidada Vello Kuke poolt 1971. aastal alustatud Siduteooria suvekoolide/-seminaride järjeks (ligi 10-aastase vaheaja järel).
Peakorraldaja: professor Vello Kukk.
Märkus/Note:  Kuni 2006. aastani toimis IEEE Estonian Chapter.
Elektroonikapäevad ja EEÜ konverentsid

Toimunud Elektroonikapäevad (informatsioon nende kohta).
1996. aasta Elektroonikapäev (toimus 17. ja 18. mail 1996).
2000. aasta Elektroonikapäev (toimus 19. mail 2000).
2004. aasta Elektroonikapäev (toimus 16. mail 2004).
Järgmine on 2008. aasta Elektroonikapäev toimub eeldatavasti 2008. aasta sügisel.

Vahepealsetel aastatel (1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007) toimusid Telekommunikatsiooni-, Raadiotehnika- ja Ringhäälingupäevade konverentsid.


Workshops on Electronics (EEÜ iga-aastaste konverentside osana)

1995. a. 18. mail.
1996. a. 17. mail. (Elektroonikapäeval)
1997. a. 16. mail ja 12. juunil (Biomeditsiinielektroonika).
1998. a. 15. mail.
1999. a. 14. mail.
2000. a. 19. mail (Elektroonikapäeval).
2001. a. 18. mail.
2002. a. 17. mail.
2003. a. 16. mail.
2004. a. 14. mail (Elektroonikapäev).
2005. a. 13. mail.
2006. a. 19. mail.
2007. a. 25. mail.
2008. a. 23. mail.
(Elektroonikapäev 2008 toimub eraldi).
Järgmine Workshops on Electronics toimub 2008. a. maikuus.


Sektsioonide töökoosolekud / Meetings of the Sections

Mõõte-elektroonika sektsiooni töökoosolekud / Meetings of the Electronic Measurements Section (iga-aastased, jm. / annual, etc.);
(Tavaliselt toimunud samaaegselt igakevadise konverentsiga / Commonly has taken place at the same time with the conference). 
Biomeditsiinielektroonika sektsiooni töökoosolekud / Meetings of the BioMedical Electronics Section (iga-aastased, jm. / annual, etc.);
(Tavaliselt toimunud samaaegselt igakevadise konverentsiga / Commonly has taken place at the same time with the conference). 


L i n k e

IEEE konverentsi-info.
IET sündmuste/konverentside info.
Eesti Konverentsi-info http://www.konverents.ee.


URL: http://elve.le.ttu.ee/EEU-Elec/KonvWrks/EWSh/Index.htm
Last revised: 01.06.2008.