EEÜ Biomeditsiinielektroonika ja Mõõte-elektroonika huvigruppide
ja IEEE Estonia IM-ED-EMB Joint Chapter'i
s e m i n a r  - v e s t l u s r i n g

14. detsembril 2018
algusega k. 16.00   TTÜ's ruumis U 0 2 - 307
K a v a :

Enn Velmre  (IEEE, NYAS, ETL, EEÜ)
Bipolaartransistor - 70
 https://en.wikipedia.org/wiki/Grown-junction_transistor

Jaan Hiie (IEEE Estonia IM-ED-EMB JSC juhataja, TTÜ) ja Vello Valdna  (MRS, IEEE, EFS, EKS, RESTTÜ/EEÜ)
Pooljuhtseadiste tootmine Eestis ja Jüri Varvas
 https://et.wikipedia.org/wiki/Jüri_Varvas,
 https://et.wikipedia.org/wiki/Tallinna_Pooljuhttakistite_Tehas


Andres Udal  (IEEE Estonia, EEÜ, TTÜ )
Aatomkihtidega nanopooljuhtstruktuuride kasvatamine Baltimaade parimas tehnoloogiakeskuses Vilniuses  (pdf)

Raul Kala  (Unemeditsiini Selts, EEÜ, IEEE EMB)
Lühiülevaade unemeditsiinis kasutatavatest elektroonilistest beebimonitoritest ja nende ehitusest   (doc)

EEÜ 60
 https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_Elektroonikaühing, EEÜ elektroonikasektsioonid.

Helisalvestuse tähtpäevad 2018:
"Fonograaf - 140 aastat"         https://et.wikipedia.org/wiki/Fonograaf
"Magnetofon - 120 aastat"      https://et.wikipedia.org/wiki/Magnetofon
"Stereoheliplaat - 60 aastat"   https://en.wikipedia.org/wiki/Stereophonic_sound#Vinyl_records


___________________________________________________________________________________________________________

05.12.2018. Revised: 08.12.2018, 10.12.2018, 14.12.2018.  
Huvigruppide nimel Jaan Hiie ja Toomas Parve.